Elżbieta Staszak

Moim zadaniem w firmie są sprawy biurowe które są niezbędnym elementem w działalności transprtowo-spedycyjnej.

Zajmuję się organizacją prac podległych kierowców oraz floty samochodowej.
Przyjmuje zlecenia transportowe, ustalam harmonogram przewozów zgodnie z obowiązującymi przepisami a następnie przekazuje je kierowcą.
Przed wyjazdem w pojazdu w trasę nadzoruje jego stan techniczny oraz w uzasadnionych przypadkach sprawdza trzeźwość kierowcy,  przypadku uszkodzenia pojazdu organizuje pomoc techniczną lub zamianę pojazdu na inny, a w przypadku utrudnień drogowych organizuje trasy zastępcze, do mojego obowiązku należy rozliczenie czasu pracy kierowców oraz powierzonych im zadań, kontroluje zużycie paliwa oraz płynów i środków eksploatacyjnych pojazdu, prowadzę dokumentację transportową, muszę być odpowiedzialna za załatwienie interwencji i reklamacji dotyczących usług przewozowych.