Transport z HDS

transport HDS Poznań

Pojazdy ciężarowe wyposażone w dźwigi HDS są jednym z najbardziej wszechstronnych i ekonomicznych z możliwych rodzajów transportu ciężarowego o zasięgu lokalnym w Polsce.

Rodzajów pojazdów ciężarowych z żurawiami przenośnymi jest niezliczona ilość. Możemy je podzielić według parametru udźwigu, zasięgu pracy, zlokalizowanie na podwoziu auta ciężarowego, czy rówenież ze względu na tzw osprzęt do dźwigania. Jednak, z pewnością transport ciężarowy HDS poprawił szybkość realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, na całym świecie.
Kolejną formą wykorzystania HDS jako ekonomicznego połączenia transportu ciężarowego i usług dźwigowych jest również, gałąź budownictwa, mianowicie transporty HDS kontenerów różnego typu: kontenery morskie wykorzystywane jako magazynowe, kontenery biurowe, socjalne, szatniowe.
Reasumując, transport ciężarowy i usługi dźwigowe znalazły wspólny mianownik dzięki stworzeniu urządzeń hydraulicznych jakimi są dźwigi HDS. Uczestniczą one można powiedzieć w każdym odłamie życia ekonomiczno-gospodarczego kraju.